Vaginal hysterektomi Mölndal

Borttagande av livmodern via slidan

Operation

Gynekologen opererar bort livmodern via slidan. Under operationen är du sövd och har en kateter. Det finns alltid en risk att man behöver öppna buken på vanligt sätt även om man har planerat en vaginal operation, men denna risk är mycket liten. Vävnad som opereras bort sänds för mikroskopisk analys. Svar fås via 1177 efter ca 4 veckor om inget annat överenskommits.

Efter operationen

De närmaste timmarna efter operationen övervakas du på en uppvakningsavdelning. Beroende på vad du tillsammans med operatören har planerat, går du antingen hem samma dag eller stannar kvar på vårdavdelningen över natten. Du får smärtlindring och medel mot illamående om du behöver. Man kan också blöda lite från slidan de första veckorna, använd endast binda. Urinkatetern tas bort innan hemgång alternativt innan du åker upp till vårdavdelningen. Vid hemgång får du tala med din läkare som går igenom operationen, ger föreskrifter, eventuell sjukskrivning och recept. Efter operation avråder vi från bilkörning samma dygn

Hemma efter operationen

Du kommer att få smärtlindring på recept. Förebyggande injektioner mot blodpropp ges i sju dagar till alla från 40 års ålder. Det är viktigt att stygnen får läka utan belastning, därför avråder vi från tunga lyft, hård träning och bad under sex veckor. Dusch går bra. Samlag ska undvikas närmsta åtta veckorna. Stygnen kommer att lösas upp av sig självt och ramla ut under de första veckorna. Det går bra att promenera redan dagen efter operationen. Sjukskrivningstiden varierar mellan tre till sex veckor beroende på ditt arbete. Läkningen på djupet tar dock tre månader. Extrema påfrestningar på bäckenbotten bör undvikas även senare för att minska risken för återfall.

Uppföljning

Du får ett frågeformulär före och efter operationen som det är viktigt att du fyller i. Vid medicinsk indikation kommer du att erbjudas bedömningsbesök.

Kontakta oss vid besvär

Kontakta oss om du inom en vecka efter operationen får:

  • Feber, buksmärta eller tecken till urinvägsinfektion.
  • Om det tömmer sig var eller riklig blödning från slidan.
  • Svimningskänsla eller försämrat allmäntillstånd.

Copyright © 2024 Akleja Kvinnoklinik

www.aklejakvinnoklinik.se