Främre framfallsoperation Mölndal

Främre plastik

Operation

Operationen sker via slidan. Med hjälp av din egen vävnad återställer man anatomin och förstärker slidväggen.
Om du har behandlats med framfallsring ska denna tas ut en vecka innan operationen. Lokal östrogenbehandling för att stärka slidväggarna ska du fortsätta med fram till operationen och även påbörja igen två veckor efter.

Efter operation


Som smärtlindring räcker oftast alvedon och ipren. En blödning som en mens eller mindre är normalt de första veckorna. Använd endast binda. Vid hemgång får du tala med din läkare som går igenom operationen, ger föreskrifter, eventuell sjukskrivning och recept. Efter operation avråder vi från bilkörning samma dygn.

Hemma efter operation

Det är viktigt att stygnen får läka utan belastning, därför avråder vi från tunga lyft, hård träning, samlag och bad under fem veckor. Försök att undvika förstoppning, vid behov kan du köpa receptfria läkemedel för tarmen. Stygnen kommer att lösas upp av sig självt och ramla ut under de första veckorna. Sjukskrivningstiden varierar mellan två till sex veckor beroende ditt arbete. Läkningen på djupet tar dock tre månader. Extrema påfrestningar på bäckenbotten bör undvikas även senare för att minska risken för återfall.

Uppföljning

Du får ett frågeformulär före och efter operationen som det är viktigt att du fyller i. Vid medicinsk indikation kommer du att erbjudas bedömningsbesök.

Kontakta oss vid besvär

Kontakta oss om du inom en vecka efter operationen får:

  • Feber, buksmärta eller tecken till urinvägsinfektion.
  • Smärta och rodnad som sprider sig kring såret
  • Om det tömmer sig var eller riklig blödning från såret.

Copyright © 2024 Akleja Kvinnoklinik

www.aklejakvinnoklinik.se