Considra at Akleja Kvinnoklinik Mölndal

Nytt samarbete

Considra at Akleja Kvinnoklinik

Det här är aktuellt för dig som står på väntelista för operation och/eller läkarbesök på din kvinnoklinik i Västra Götalandsregionen (VGR).

Västra Götalandsregionen har ett samarbete med Considra hos Akleja Kvinnoklinik. Det innebär att du som stått i kö längre än tre månader kan tillämpa vårdgarantin och få genomföra din operation eller ditt läkarbesök hos oss och få det bekostat av VGR.

Kontakta kvinnokliniken på ditt sjukhus där du står i kö och ange att du vill tillämpa vårdgarantin. Du kan också skicka egenremiss.

Vilka är Considra/Cevita care?

Considra/Cevita care är Sveriges största privata kvinnoklinik, med gedigen erfarenhet av gynekologisk kirurgi. Considra/Cevita care samarbetar med Akleja Kvinnoklinik på Västerlånggatan 20 i Borås, dit du kommer att kallas på ett läkarbesök inför operationen.

Var utförs min operation?

Din operation kommer att utföras av mycket erfarna kirurger på ett av Considras/cevita cares två sjukhus i Stockholm. När du blir kallad får du exakt information om adress. Planer finns att kunna erbjuda operationsmöjligheter även på plats i VGR. Om du behöver ett återbesök efter operationen, sker detta hos din gynekolog på Akleja Kvinnoklinik.

När och hur blir jag kallad till Considra/Cevita Care?

Läkarbesöket blir inom 30 dagar från det att Considra at Aklejakvinnoklinik har mottagit remissen från VGR, och operationen inom 60 dagar från beslut om operation hos oss på Considra at Akleja Kvinnoklinik. Du blir kallad till ditt läkarbesök via sms eller brev. Du blir kallad till operationen via en sms-länk till ett operationsregister kallat ”Gynop”. Du måste följa länken och fylla i frågeformuläret för att få din kallelse för operation.

Får jag resan ersatt

Du har rätt till reseersättning för egen bil eller kollektivtrafik. Du får själv lägga ut för kostnaden, men får tillbaka pengarna mot uppvisat kvitto. Patientavgift på 300 kr för läkarbesök får du stå för själv, liksom kostnaden på
200 kr om du behöver övernatta på sjukhus. Resan får du boka själv. Vid sjukresor med taxi krävs intyg på att du inte kan resa kollektivt eller med bil. På läkarbesöket kan din läkare avgöra om du behöver sjukresa eller följeslagare.

Får jag ersättning för övernattning i samband med min operation?

I dessa fall kan du få ersättning för övernattning:

  • Om du inte kan åka med kollektivtrafik eller flyg samma dag till din operation eller intekan resa hem på operationsdagen har du rätt till ersättning för övernattning. Ersättning förövernattning kan endast beviljas om du reser med kollektivtrafik.
  • Om din läkare bedömt att du bör stanna kvar i samma stad en natt efter operationen
  • Om du behöver övernattning på grund av medicinska orsaker. En natt före och en natt efter vårdtillfället kan beviljas.

Du blir ersatt för övernattning på hotell med skäligt belopp. Du bokar hotell och betalar hotellkostnaden och får ersättningen i efterhand. Ersättning betalas normalt ut för ett rum.

Får jag ha med mig en anhörig och kan hen få ersättning för resa och boende?

Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid resa med kollektivtrafik ha med sig en anhörig utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare. Efter inskickande av kvitton ersätts hela kostnaden. För fler än en anhörig krävs alltid intyg. För att din anhörig ska få ersättning för boende krävs intyg.

Hur får jag betalt för min resa och eventuell boende?

Du ansöker om sjukreseersättning och frikort på särskild blankett som du hittar på www.1177.se. Skicka in din ansökan tillsammans med besökskvitton eller underlag som visar att du besökt vården. En kallelse eller kvitto på kortbetalning gäller inte som bevis på att besöket genomförts. Utbetalningen sker via Swedbank, har du en annan bank måste ditt
konto vara anmält till Swedbank. Du kan göra detta på www.swedbank.se/kontoregister eller på banken. Om inget konto är anmält kommer pengarna att skickas via ett utbetalningskort, detta kan medföra en extra avgift .

Gäller frikort även för sjukresor?

Om du inom en 12­månadersperiod har betalat egenavgifter upp till högkostnadsskyddet, kan du ansöka om frikort under den tid som återstår av perioden. Perioden räknas från första resdagen. Resor äldre än 12 månader räknas inte med som underlag till eventuellt frikort. Kom ihåg att spara alla besökskvitto och intyg för sjukresetaxi som ska skickas med ansökan. Sjukreseersättning/frikort kan ansökas på särskild blankett som finns på www.1177.se

Frikort medför inte rätt att resa med taxi, intyg krävs.

Du kan läsa mer om sjukresor här.

Copyright © 2024 Akleja Kvinnoklinik

www.aklejakvinnoklinik.se