Ultraljud under graviditet

Ultraljud i tidig graviditet

I tidig graviditet kan man göra en undersökning med abdominellt eller vaginalt ultraljud för att se antal foster, säkerställa att fostret lever och göra en ungefärlig datering av hur långt gången graviditeten är. Om man är mycket tidig i sin graviditet, före v 6+0, är det inte säkert att man kan se något foster på ultraljudsundersökningen. Vi rekommenderar att man gör ultraljud från vecka 8+0. Har du några besvär såsom buksmärta eller blödning, är det ett läkarbesök som du ska boka.

TUL – Tidigt ultraljud

Utförs under graviditetsvecka 12+0– 16+6. Vi tittar på antal foster, hjärtverksamhet, beräknar graviditetslängden samt utför enklare anatomisk granskning av fostret

NIPT

NIPT, Non Invasive Prenatal Testing, är en kombination av blodprov och ultraljud för att diagnostisera kromosomrubbningar, som Downs syndrom (trisomi 21) och två andra sällsynta syndrom; Edvards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Man kan även göra en extra utredning av könskromosomavvikelser. NIPT kan utföras från v 10+0.

KUB – Kombinerat ultraljud och biokemisk undersökning

Utifrån resultatet av blodanalysen och ultraljudet räknar vi ut sannolikheten för kromosomförändringar som Downs syndrom (trisomi 21) och två andra sällsynta syndrom; Edvards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprovet lämnas i graviditetsvecka 10+0 till 12+3 och ultraljudet utförs från graviditetsvecka 11+3 till 13+6. Rekommenderas ultraljud från graviditetsvecka 12+4 då vi samtidigt kan göra en organscreening och datering.

RUL- Rutinultraljud

Utförs under graviditetsvecka 19+0 – 20+0. Vi daterar din graviditet och kontrollerar antal foster. Det görs också en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta missbildningar.

Tillväxtkontroll

Utförs från graviditetsvecka 24+0. Vi beräknar fostrets vikt, moderkakans läge, samt bedömer fostervattenmängd. Vid större avvikelser i fostervikten, utförs flödesmätning i navelsträngsartären.

Boka tid här