Dietist Borås

Legitimerade dietist

Boka Dietist

Söker du dietist i Borås som kan ge dig en unik kostplan utifrån dina specifika behov och målsättningar?

Vår dietist på Akleja Kvinnoklinik i Borås arbetar utifrån varje individs förutsättningar och utformar, tillsammans med dig, en hälsoplan som ger varaktiga resultat! Dietisten har god förmåga att motivera dig att följa din kostplan samt vara lyhörd om hur du mår. Vi på Akleja Kvinnoklinik är måna om att du både når dina uppsatta mål och kan bibehålla ditt goda hälsotillstånd, även efter avslutat dietistbehandling. Oavsett vilken orsak som ligger till grund för att du söker dig till vår legitimerade dietist kan hon skräddarsy en hälsoplan som motsvarar dina önskemål

Vilken utbildning har en dietist?

Dietisten sätter maten, hälsan och individen i centrum i sitt arbete. En dietist är expert inom området nutrition. Nutrition handlar om kroppens behov av olika näringsämnen, hur de tas upp och bryts ner, samt vilka effekter de har på ditt mående.
Dietistutbildningen är en akademisk utbildning om kost ur ett ”medicinskt perspektiv” till skillnad från tex kostrådgivare. Dietisten har en specialkompetens inom ämnet nutrition för att förebygga ohälsa hos friska personer och även för att behandla besvär eller sjukdomstillstånd. Tre års heltidsstudier på dietistprogrammet leder till en universitetsexamen. Vår dietist har dessutom ytterligare högskoleutbildning i ”Idrottsnutrition” vilket är ämnat åt både motionärer och elitidrottare. Dietisten på Akleja Kvinnoklinik har legitimation från Socialstyrelsen och är medlem i Dietisternas Riksförbund med kontinuerlig fortbildning.

Dietisten har en god förmåga att utforma, motivera och följa upp kostplaner vid specifika tillstånd såsom under- och övervikt, graviditet, amning, klimakteriet och ämnesomsättningsrubbningar. En dietist kopplas också in vid sjukdomar som diabetes, tarmproblem, cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar eller hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar vilken bred kompetens denna yrkeskategori besitter. Dietisten har kunskap om hur mat och näringsämnen påverkar sjukdomars utveckling och hur olika tillstånd kan behandlas med hjälp av rätt kost.

Vad gör vår dietist i Borås på Akleja?

Dietisten på Akleja Kvinnoklinik i Borås hjälper kunder att anpassa kosten efter varje individs unika tillstånd. Det kan till exempel handla om att förebygga, utreda och behandla olika problem eller utmaningar som är sammankopplade med kost och hälsa. Dietistens kompetens ligger i att guida patienten och säkerställa att denne får rätt slags näring utifrån sina behov. Dietisten går igenom patientens nuvarande näringsintag och ser över energistatusen i kroppen för att ge individuella kostråd. Den som går till en dietist kan till exempel ha problematik kopplat till vikten. Det kan handla om fetma, undervikt eller en livsstil som inte gynnar hälsan. Utifrån din personliga beskrivning om kostvanor, hur din vardag ser ut samt vilken målsättning du har skapas en nutritionsbehandling som är skräddarsydd efter dina önskemål. En noggrann näringsvärdesberäkning av energi-, vitamin och mineralintag i kosten kan också göras som ett komplement. Dietisten har tillgång till ett beräkningsprogram där en detaljerad analys av din kostdagbok kan tas fram. I vissa fall kan dietisten se att det är aktuellt med provtagning för att bedöma tex ämnesomsättningsrubbningar, vitamin- och mineralstatus eller nivåer av blodfetter i kroppen. Då vi på Akleja Kvinnoklinik i Borås innefattar ett team av både läkare och sköterskor, kan provtagning och bedömning smidigt göras på plats hos oss.

Då din unika hälsoplan är framtagen arbetar du och dietisten tillsammans för att följa denna. Ibland behövs det små korrigeringar av planen längs vägen, ibland behövs det uppmuntran och hjälp med motivationen. Dietisten ser till att ge dig de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas från start till mål. Vi tror på dig!

När passar det att vända sig till en dietist?

Vi på Akleja Kvinnoklinik finns här för dig i Borås med omnejd som vill förändra din kosthållning och vill skapa hälsosamma matvanor. Det kan handla om att lägga om livsstilen eller göra ändringar i kosten på grund av sjukdom eller andra besvär.

Vår dietist i Borås på Akleja Kvinnoklinik är inriktade mot tillstånd och besvär som:

 • Mag- och tarmbesvär
 • IBS /Irritabel tarm
 • Övervikt och fetma
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Höga blodfetter
 • Vitaminbrist
 • Järnbrist
 • PCOS (polycystiskt ovariesyndrom)
 • Klimakterierelaterade besvär
 • Ämnesomsättningsrubbningar
 • Högt blodtryck
 • Ätstörningar
 • Undervikt
 • Födoämnesallergier och överkänslighet
 • Allmänna kostråd vid graviditet
 • Infertilitetsutredning
 • Högt BMI under graviditet eller snabb viktökning under graviditet
 • Graviditetsillamående eller hyperemesis
 • Vegankost under graviditet
 • Önskad viktnedgång efter graviditet

Utöver exemplen här ovan kan vår dietist även bistå kunder i Borås med en individanpassad kostplan för ett ökat välmående i vardagen utan att det ligger någon speciell problematik i grunden. Då vår dietist även har specifik kunskap om kost för idrottare, passar det dig som vill optimera din prestation vid träning och tävling på både motions- och elitnivå.

Hur jobbar dietisten i Borås på Akleja Kvinnoklinik?

Vår dietist i Borås har en helhetssyn på hälsa där varje byggsten är viktig för att skapa en livsstil där du mår väl både fysiskt och psykiskt. Därför kan besöken hos dietisten med fördel kombineras med behandlingar hos andra yrkeskunniga som jobbar med hälsa hos oss på Aklejas Kvinnoklinik i Borås. Det kan till exempel vara en naprapat,
personlig tränare eller kurator där alla jobbar med din hälsoplan efter sin specifika kompetens. Vårt nära samarbete mellan olika yrkeskategorier är unikt och framgångsrikt för att patienten skall uppnå bästa möjliga mående – på alla nivåer i livet! Denna holistiska hälsosyn är en av anledningarna till att våra patienter i stor grad både lyckas uppnå sina mål och bibehålla sitt goda hälsotillstånd på lång sikt. Följ deras exempel och låt oss bli ditt förstahandsval när det handlar om hälsa i Borås!

Välkommen att kontakta oss för snabb och smidig tidsbokning. Vi finns
även här för att besvara alla tänkbara frågor och funderingar, så tveka
inte på att höra av dig!

Dietist Borås

Fler tjänster på Akleja Kvinnoklinik

Copyright © 2024 Akleja Kvinnoklinik

www.aklejakvinnoklinik.se